Priekšrocības:

- iespēja zināšanas pilnveidot jebkurā laikā un vietā;

- iespēja pastāvīgi pārliecināties par savu sagatavotības līmeni, izmantojot testus;

- iespēja atkārtot un pilnveidot sarežģītākās tēmas;

- darbojas sadaļa „Forums” – viens dalībnieks uzdod kādu viņam interesējošu jautājumu.

Advantages:

- possibility to acquire language at any convenient place and time;
- possibility of constant and independent self-assessment using tests;
- possibility to revise and improve knowledge of difficult areas;
- option such as ”Forum” allows to learn the Latvian grammar more efficiently. For instance, one course participant asks an online question, but the answer is received by all the registered users of the course.

Ja jums nav pieejams kursa saturs, spiediet uz šī linka http://moodle.patverums-dm.lv/moodle/course/view.php?id=4 un pēc tam zemāk uz pogas "Reģistrēt mani"


Если Вам недоступно содержание курса, нажмите на ссылку http://moodle.patverums-dm.lv/moodle/course/view.php?id=4 и далее на кнопку "Регистрировать меня"


If you do not have access to the content of the course follow this link http://moodle.patverums-dm.lv/moodle/course/view.php?id=4 and then the button "Register me"